19.04.2024

 Presentasjon fra Beboermøtet 18.04.2024

Umiddelbart etter årsmøtet 18. april 2024 ble det hold beboermøte.

Kommunikasjonsrådgiver Bjørn Hødal i Helse Sør-Øst prosjektorganisasjon for Nytt Rikshospital holdt her en orientering om de deler av prosjektet som i nærmeste framtid mest berører Gaustadtunet Boligsameie.

Presentasjonen kan du se her.


13.04.2024

 Årsmøtet 2024

Det vises til innkalling til årsmøtet.

Årsmøtet holdes som kjent torsdag 18. april 2024 kl. 18 i Blått auditorium, Rikshospitalet.

Det avholdes beboermøte direkte etter årsmøtet. I starten av dette vil Bjørn Hødal i Helse Sør-Øst prosjektorganisasjon for Nye Rikshospitalet orientere kort om utbyggingen med vekt på aktuelle aktiviteter for Gaustadtunet.


03.04.2024

Helse sørøst har sendt ut nyhetsbrev om informasjonsmøte for naboer tirsdag 9. april 2024 kl 18. Se under.


18.03.2024

 Sjekklister for å unngå vannskader og kontroll av brannslukningsapparat

Her finner du sjekklistene.