08.05.2024

 Malerarbeid på terrassene i Gaustadtunet i mai

På årsmøtet ble det informert om at sameiet skal utføre nødvendig malerarbeid på terrassene i 1., 2. og 3. etasjene i år med start i mai, dette ifølge vedlikeholdsplanen for Gaustadtunet for 2024.

 

Det er kun nødvendig vedlikehold som skal utføres på vinduer, dører og treverk. Terrassetakene skal også tas ved behov, i tillegg til oljing av terskelen. Maleren kommer til å tørke av eller slipe flatene før han maler. (Seksjonseier kan også gjerne vaske litt av selv på forhånd.)

 

Fordi arbeidet skal utføres etter behov, er det vanskelig å på forhånd anslå tidsbruk i den enkelte leilighet/hus. Arbeidet er også væravhengig.

 

Ved start i hvert hus vil maleren ta en rask runde for å få oversikt og anslå tidsbruken i huset før han begynner å male. Etter dette vil vi også kunne gi nærmere informasjon om oppstart i neste hus.

 

For at arbeidet skal kunne gjøres effektivt (og rimeligst mulig for sameiet) er det viktig at maler får tilgang til alle seksjonene. Hvis seksjonseier ikke kan være hjemme, er det fint om en nabo eller husets styrerepresentant kan få nøkkel slik at maler får tilgang. For 1. etasjene er det mulig at maler kan gå inn på terrassen fra utsiden for noe av malerarbeidet, men ved behov for oljing av terskelen kan det være behov for å åpne terrassedøren.

 

Maler starter i Hus E onsdag 22. mai ca. kl 08:00. Deretter følger fortløpende Hus D, Hus C, Hus B og Hus A.

Beskjed om oppstartsdag i Hus D blir gitt etter gjennomgangen i Hus E osv.

 

Styret satser på at vi alle bidrar til at malerarbeidene kan gjennomføres på en god måte. Husets styrerepresentant vil koordinere arbeidet i sitt hus, ta kontakt hvis du har spørsmål.

 

Denne eposten er sendt til alle seksjonseierne, (også de i 4. etasjene), slik at alle er informert.

Leietakerne i de aktuelle etasjene har mottatt kopi, seksjonseierne bes eventuelt avklare tilgangen til leilighetene med sine leietakere.

 

 

 

Vennlig hilsen

Styret

Gaustadtunet Boligsameie

 

19.04.2024

 Presentasjon fra Beboermøtet 18.04.2024

Umiddelbart etter årsmøtet 18. april 2024 ble det hold beboermøte.

Kommunikasjonsrådgiver Bjørn Hødal i Helse Sør-Øst prosjektorganisasjon for Nytt Rikshospital holdt her en orientering om de deler av prosjektet som i nærmeste framtid mest berører Gaustadtunet Boligsameie.

Presentasjonen kan du se her.


13.04.2024

 Årsmøtet 2024

Det vises til innkalling til årsmøtet.

Årsmøtet holdes som kjent torsdag 18. april 2024 kl. 18 i Blått auditorium, Rikshospitalet.

Det avholdes beboermøte direkte etter årsmøtet. I starten av dette vil Bjørn Hødal i Helse Sør-Øst prosjektorganisasjon for Nye Rikshospitalet orientere kort om utbyggingen med vekt på aktuelle aktiviteter for Gaustadtunet.


03.04.2024

Helse sørøst har sendt ut nyhetsbrev om informasjonsmøte for naboer tirsdag 9. april 2024 kl 18. Se under.